Nieuwe fietsverbinding langs Marterhaar

Veilige fietsverbinding
Foto: Landschap Overijssel

Koekangerveld – Het college van B en W van de gemeente De Wolden ondersteunt de wens uit Koekangerveld om een nieuwe fietsverbinding langs Marterhaar aan te leggen en daarmee de verkeersveiligheid en recreatieve mogelijkheden bij Koekangerveld en Marterhaar te verbeteren.

Om het fietspad te kunnen realiseren dient grond voor het tracé te worden aangekocht. Het tracé past binnen het geldende bestemmingsplan. Om de aanleg mogelijk te maken is het noodzakelijk de aanvraag van een aanlegvergunning in procedure te brengen. Tijdens deze procedure kunnen de aanwonenden eventuele bezwaren kenbaar maken.

Reacties