De Wolden gekozen als Koploper Cliëntondersteuning

Jan van 't Zand en Gerrie de Roo van Welzijn De Wolden.
Foto: Eigen foto

Zuidwolde – De gemeente De Wolden is woensdag uitgekozen tot één van de veertien koplopers Cliëntenondersteuning in Nederland. Wethouder Jan van ’t Zand pitchte de ideeën van gemeente De Wolden in Almere tijdens een Koplopersbijeenkomst, georganiseerd door de VNG. ‘Ons doel is dat inwoners snel en goed geholpen worden. Met onze vorm van cliëntondersteuning willen we meer doen dan alleen de wettelijke verplichting. De ervaring van nu is dat men onnodig lang met een hulpvraag of probleem blijft rondlopen. De gemeente wil dit voorkomen door een andere invulling te geven aan cliëntondersteuning.  Door betere communicatie en duidelijke toegang, kunnen we eerder hulpvragen signaleren en hulp bieden. Hulp vragen, kan nu al bij cliëntondersteuners. Maar het kan nog beter.’

Hulpvraag

Cliëntondersteuners zijn professionals die inwoners helpen bij een hulpvraag of probleem over zaken als mantelzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Participatiewet. In de gemeente De Wolden is een project gestart om cliëntondersteuning te verbeteren, in samenwerking met MEE Drenthe, Stichting Welzijn De Wolden en de Sociaal Ombudsvrouw Irma van Beek.

Initiatief

Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van gemeentekoepel VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van VWS. Doel van het project is Clientondersteuning door te ontwikkelen. Van Koplopers wordt een rol als ambassadeur gevraagd voor de omliggende gemeenten.

Samenwerkende instanties zijn MEE Drenthe, Stichting Welzijn De Wolden en de sociaal ombudsvrouw Irma van Beek.

Reacties