Dialoogbijeenkomst over duurzaamheid

zonnepanelen
Foto: Artizzl Media

Ansen – De gemeenteraad van De Wolden organiseert een openbare dialoogbijeenkomst om met inwoners en groepen in gesprek te gaan over duurzaamheid: wat heeft u als inwoner(sgroep) van de gemeente nodig om de eerste stap te zetten om uw energiehuishouding duurzamer en zuiniger te maken? De bijeenkomst op 12 november vindt plaats in dorpshuis Bastogne in Ansen, aanvang 19.30 uur.

‘We staan aan de vooravond van een grote verbouwing: de transformatie van –landelijk- 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, in goed geïsoleerde woningen en gebouwen. Woningen die we met duurzame energie verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken.

Enorme opgave

Klimaatverandering is een belangrijke reden voor deze verbouwing. Het zal duidelijk zijn dat zo’n verbouwing een enorme opgave is. Daarom heeft de gemeenteraad van De Wolden in het Raadsbreed Programma 2018-2022 opgenomen jaarlijks een dialoogavond over duurzaamheid te organiseren. Dit open gesprek kan belangrijke bouwstenen opleveren voor aanpassingen van het gemeentelijk energiebeleid en het versterken van passende duurzaamheidsmaatregelen om inwoners te faciliteren’, aldus de argumentatie van de raad.

Reacties