Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de leden van de bezwaarschriftencommissie te herbenoemen. Het gaat om de heer H.J. van der Woude (voorzitter), de heer J. Kooistra (lid), de heer D. Meloni (lid) en de heer H.L. van Scheepen (lid). Daarnaast wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de werving van twee nieuwe leden.

Ook wordt de raad voorgesteld een nieuwe Verordening bezwaarschriftencommissie Hoogeveen vast te stellen. Daarin is onder meer de zittingsduur van de leden teruggebracht tot maximaal twee keer vier jaar. Om te voorkomen dat in één keer veel kennis binnen de commissie verloren gaat, wordt voor de zittende leden een rooster van aftreden opgesteld. Ook de onderverdeling van de commissie in een Sociale Kamer en een Algemene Kamer verdwijnt.

Advies

De bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk. Inwoners kunnen er in veel gevallen terecht als zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente. De commissie bekijkt dan de zaak opnieuw en brengt advies uit aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dan kan de gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester zijn.

Reacties