Kruising in Zuidwolde wordt eindelijk aangepakt

De kruising moet veiliger gemaakt worden.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Er bestond gisteravond veel belangstelling voor de dialoogbijeenkomst van de gemeenteraad over de kruising Hoofdstraat – Steenbergerweg – Meppelerweg in Zuidwolde. Daar bleek dat te hard rijden op de Steenbergerweg het grootste probleem vormt.

Het bijzondere aan de bijeenkomst was dat er eerst op de plaats zelf werd  gekeken, waar de groep in vieren werd gesplitst. Zo konden de mensen per groepje, staande op een andere hoek van de kruising,  hun mening geven.

Verkeersdeskundige Joost Verhoeven van Bureau Goudappel Coffeng uit Deventer vertelde in het gemeentehuis zien waarom een rotonde eigenlijk niet kan: er is onvoldoende plaats om er een met fietsstroken te realiseren. Verhoeven deed wat aanbevelingen: er moet een betere oversteek voor voetgangers komen met middengeleiders, snelheidsremmende maatregelen en het busstation moet zichtbaar onderdeel te worden van het centrum.

De hele exercitie rond de kruising is een uitvloeisel van de motie van D66 die de gemeenteraad in juni 2017 unaniem aannam. De aanwezigen somden aardig wat probleempunten op, zoals het negeren van de stopborden, het vele doorgaande vrachtverkeer en natuurlijk de snelheid. Bij een meting kwam er zelfs iemand met 150 kilometer per uur langs.

Vrachtverkeer

Vanuit de aanwezigen kwam onder meer de kritiek dat veel vrachtverkeer vanaf de A28 dwars door het dorp gaat naar het bedrijfsterrein, in plaats van via klaverblad Hoogeveen en de N48. ‘Dat is namelijk 7,5 kilometer omrijden’, wist Henri Spijkerman. Om dat probleem op te lossen, zou de Meppelerweg bijvoorbeeld verboden terrein moeten worden voor vrachtwagens, werd gesuggereerd. De wagens van de Jumbo zouden toch al vooral via de N48 binnenkomen.

Simpele oplossingen werden ook aangedragen. Janny Gortemaker woont al 40 jaar aan de Steenbergerweg en heeft geen problemen met de kruising. ‘De oplossing is dat de mensen de verkeersregels moeten leren. Als je drempels gaat maken, dan hebben we last van optrekkende auto’s en dus meer uitstoot van fijnstoffen.’ Handhaving werd meermaals genoemd, maar is afhankelijk van de inzet van politie. Marijn Linde zag de laatste tijd zes keer een motoragent controleren met een flitsapparaat. ‘Er zijn mensen aangehouden, maar al die jaren daarvoor is er nauwelijks gehandhaafd.’ Wat anderen betreft moet het hele gebied rond de kruising een 30 kilometerzone worden, liefst al vanaf het Tonckenshuys.

De gemeenteraad neemt alle bevindingen mee en in oktober volgt er een openbare raadsdiscussie over dit onderwerp.

Reacties