Inwoners De Wolden gezocht om landschap te waarderen

Foto:

Ruinerwold/Koekange – De gemeente De Wolden en Landschapsbeheer Drenthe zijn onlangs gezamenlijk gestart met het pilotproject Gewaardeerd Landschap. In dit landelijke project wordt het gebied rondom Ruinerwold en Koekange onder de loep genomen.

Welke elementen zijn kenmerkend en belangrijk voor de streek en hoe wordt het gebied als geheel gewaardeerd? Om dat te bepalen zijn de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe op zoek naar inwoners die willen deelnemen aan het project, dat moet leiden tot een zogenaamde landschapsbiografie.

De uitkomsten van het project Gewaardeerd Landschap gaat de gemeente gebruiken als input voor de nieuw op te stellen omgevingsvisie. Maar wie kan het landschap nu beter beoordelen dan de inwoners van de regio Ruinerwold/Koekange zelf? Er worden binnenkort drie bijeenkomsten georganiseerd om het landschap in kaart te brengen. De aftrap van het project is op dinsdag 19 juni in Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein geven die avond een inkijkje in het landschap rondom de twee plaatsen. Hoe zijn Ruinerwold en Koekange ontstaan, en waarom ziet de regio eruit zoals hij eruit ziet? Deelnemers wordt gevraagd een foto mee te nemen van een plek in de regio die ze aanspreekt, en een foto van een plek die ze minder aanspreekt.

Inventarisatie

Een week later, op dinsdagavond 26 juni, staat een fietsexcursie gepland. Er wordt op een aantal karakteristieke plekken in Ruinerwold en Koekange van gedachten gewisseld over de waarde van diverse landschapselementen. In september wordt de inventarisatie afgerond tijdens de waarderingsbijeenkomst in Koekange. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in een gebiedsanalyse. Deze gebiedsanalyse dient als input voor de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente De Wolden.

Aanmelden

Inwoners die samen met hun mede-inwoners van het gebied Ruinerwold-Koekange, de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe hun woonomgeving willen waarderen, moeten zich voor vrijdag 15 juni aanmelden door een mail te sturen naar Lotte Hadderingh, projectmedewerker Landschapsbeheer Drenthe,  via[email protected]. ‘Stuur ook alvast een foto mee van de plekken die u fraai en minder fraai vindt in het gebied tussen Koekange en Ruinerwold.’

 

Reacties