Meppeler kinderen onderzoeken de waarde van kunst

Foto:

Meppel – Leerkrachten en kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen in Meppel kunnen vanaf woensdag aan de slag met ‘De waarde van kunst’. Dan wordt de website voor dit nieuwe cultuureducatieproject gelanceerd. Thema is ‘Eenmaal, andermaal, verkocht’, met een centrale rol voor de beroemde Meppeler kunsthandelaar Joseph Duveen.

Het project is ontwikkeld door studenten van NHL Stenden Hogeschool Meppel / ITEPS (International Teacher Education for Primary Schools) in samenwerking met Scala Centrum voor de Kunsten en maakt deel uit van de Leerlijn Cultuur Meppel. De studenten hebben een extra uitdaging, nu de kinderen thuisonderwijs krijgen.

De 49 internationale studenten die meewerken aan dit project volgen de specialisatie ‘Arts & Culture’. Eén daarvan is Jasper Kiburg: “Normaal gesproken zouden de kinderen deze week naar de PABO komen voor een kunstcarrousel met allerlei activiteiten, dat kan nu niet en dus moesten we online oplossingen bedenken en maken. We leggen nu de laatste hand aan de website. Het project is voor ons een mooie kans om onze deskundigheid in het geven van kunstvakken te bevorderen en om praktijkervaring op te doen. Wij vinden dat kunstvakken een belangrijke rol spelen binnen het onderwijs en meer aandacht verdienen.”

Kunstveiling

De kinderen gaan nadenken en praten over kunst, maar ook kunst ervaren en maken. Op de website vinden de scholen workshops en lessen muziek, dans, beeldende kunst en theater die de studenten maakten rond het thema ‘Eenmaal, andermaal, verkocht’. Dat thema verwijst niet alleen naar de kunstveiling, maar ook naar de beleving die je kunt hebben bij kunst.

Jasper: “Het doel van dit project is bewustwording creëren bij de kinderen over wat kunst is, wat kunst met ze doet en wat kunst voor henzelf en andere mensen betekent. Het gaat erom dat ze daar hun eigen verhaal bij vertellen.”
Ook is er aandacht voor de letterlijke waarde van kunst. Zoals de enorme bedragen die betaald worden voor schilderijen en de vraag of je dat mooie nummer zomaar mag downloaden zonder dat de muzikant daar iets aan verdient.

Joseph Duveen

Jasper: “Na een online brainstorm zijn we in verschillende teams aan het werk gegaan. Joseph Duveen vormt een centrale figuur. Deze kunsthandelaar werd in 1843 geboren in Meppel, vertrok naar Engeland en bouwde van daaruit een groot kunstimperium op. Student Luke Steen speelt de rol van Duveen. Het project begint met een trailer waarin tijdens de opening van een expositie een schilderij verdwijnt. Omdat we een internationale PABO zijn, zijn de meeste filmpjes en workshops in het Engels met Nederlandse ondertiteling. De hele wereld zou er dus gebruik van kunnen maken.”

De studenten kregen ter voorbereiding onder meer dansles van Scala vakdocent Marjanne Oost. Onder leiding van studente Jikke ter Haar bedachten en maakten ze vervolgens een online les waarin ze beroemde schilderijen tot leven dansen, allemaal met een eigentijdse twist. Zo krijgen de Mignons een plek in het huishouden van Jan Steen, is Andy Warhols Marilyn Monroe gekoppeld aan Toystory en in De aardappeleters van Vincent van Gogh duiken de prinsessen van Frozen op.

Aansluitend op de online kunstcarrousel volgt, zodra dat mogelijk is, op school een lessenserie beeldende kunst en muziek door vakdocenten van Scala, waarin de kinderen leren en ervaren hoe kunstenaars en muzikanten werken. Ze verdiepen zich in assemblage, waarbij met allerlei spullen driedimensionale kunstwerken gemaakt worden en portretten. Ze leren hoe een lied geschreven wordt, zingen, luisteren en doen in groepjes een compositieopdracht met een presentatie in de klas.