Expo ‘Bevrijding: Vreugde en Verdriet’ in de Duikelaar

Foto:

Nieuwlande – Op zaterdag 28 maart opent, in het kader van 75 jaar bevrijding, de tentoonstelling ‘Bevrijding; vreugde en verdriet’. In deze kleine tentoonstelling wordt, behalve de blijdschap, ook de schaduwkant van het leven in bevrijd Nederland belicht.

Ook kunnen bezoekers luisteren naar mensen die ten tijde van de bevrijding in de regio Nieuwlande woonden. Hun beleving was vaak anders dan die van mensen in de steden, die de bevrijders en hun voertuigen feestelijk inhaalden. Tot eind oktober te zien.

In aansluiting op deze tentoonstelling is iedereen van harte welkom om een klein, maar nu weer actueel stukje van de beleving van toen mee te maken. Er werden destijds zogenaamde bevrijdingsrokken gemaakt van hergebruikte stukjes stof. De bedoeling was om er steeds iets dierbaars aan toe te voegen, zodat de rok een leven lang mee kon gaan. Belangstellenden kunnen gedurende acht avonden, geheel naar eigen inzicht, zelf een ‘bevrijdingskledingstuk’ maken. Na afloop wordt dit kledingstuk, voorzien van uw persoonlijke verhaal, in het museum geëxposeerd.

Voor meer informatie: Mirjam Hartog, 06-13101552 of [email protected]. Onderduikersmuseum de Duikelaar heeft als thema de bijzondere oorlogsgeschiedenis van Nieuwlande en de regio daar omheen. Het museum wil onderduikverhalen en oorlogsherinneringen doorgeven aan volgende generaties.

Reacties