Drents Schildersgenootschap presenteert zich

Brandganzen op hout.
Foto: Erik van Ommen

Assen – Het Drents Schilders Genootschap, met ook leden uit deze regio, werd in 1954 opgericht door een aantal vooraanstaande, in Drenthe wonende en werkende kunstenaars. De belangrijkste taakstelling was aanvankelijk het verbreiden van beeldende kunst in Drenthe. Door het orga­niseren van exposities werd aan dit ideaal vorm gegeven.

Dat heeft geleid tot ruim 150 tentoonstellingen in zelfs de kleinste dorpen in Drenthe. In 1977 zijn onder andere deze activitei­ten gehonoreerd door het Provinciaal Bestuur met het toekennen van de Culturele Prijs van Drenthe. In 2010 werd de prijs toegekend aan het lid Albert Rademaker en in 2012 aan Alfred Hafkenscheid.

Inmiddels is het DSG uitgegroeid tot een groep van 37 beelden­de kunstenaars die allen op enigerlei wijze met Drenthe ver­bonden zijn. In de loop der jaren hebben zich ook grafici, keramisten, ruimtelijke vormgevers en fotografen bij het DSG aangesloten.

Landsgrenzen

Exposities, die nu ook over de provincie- en zelfs de lands­grenzen worden georganiseerd, bijvoorbeeld in Zweden en Duitsland, geven mede door de variatie in thema´s, technieken en richtingen een goede doorsnee van wat er in Drenthe leeft op het terrein van de beeldende kunst. Het teruggrijpen op de traditie van de schilderkunst uit de Gouden Eeuw is net zo aanwezig als het nieuwe realisme, invloeden van het surrealisme, de conceptual art  en het impressionisme.

Werk van Wikje Schoon.

Een belangrijk thema is het landschap. De provincie Drenthe heeft nog steeds veel moeras-en heidegebieden met beekjes, vennen, poelen en meertjes. Menselijke ingrepen, zoals wegen, kanalisaties, stroomleidingen en bouwwerken passen zich bijna vanzelfsprekend in de artistieke waarneming aan zonder het landschap geweld aan te doen. Juist op deze manier wordt het proces van continue verandering en van het verdwijnen van de oorspronkelijke natuur indringend als thema behandeld. Weidse en sterk horizontaal gelede duin-en polderlandschappen, een roerige wolkenhemel en het spel van het licht op waterpartijen, akkers, weilanden en daken worden soms op een realistische, soms op een impressionistische manier geïnterpreteerd, soms verdwijnt het landschap in abstracte en atmosferische kleurvlakken.

Intieme situaties

Ook de mens wordt vaak als thema gebruikt, in portretten, in poëtische en intieme situaties, maar ook in magische en bevreemdende ruimtelijke omgevingen, op idyllische plekken en in overvolle hallen. In de ruimtelijke werken tonen mens en dier op fascinerende wijze hun eigen aard en breekbaar werkende vegetabiele vormen lijken steeds meer ruimte te veroveren. Veel kunstenaars brengen in hun werk listige, humoristische, verstopte en provocerende boodschappen over, die door de kijker moeten worden ontraadseld.

Woordspelingen in de titels van de werken en het geven van een nieuwe betekenis aan gevonden dingen en gebruiksvoorwerpen herinneren aan de magisch realisten, surrealisten en conceptuele kunstenaars. Vanaf 2011 organiseren we gemeenschappelijke exposities en uitwisselingen met kunstenaars uit Ost Friesland. Sinds 2016 beschikt het DSG over een eigen galerie op de woonetage van Warenhuis Vanderveen in het centrum van Assen.

Info: www.drentsschildersgenootschap.nl en op Facebook

Reacties