Meertmaond Streektaolmaond in Ruinerwold

De Dissel groep 4.
Foto: Reinder Smit

Ruinerwold – Ook dit jaar werd op initiatief van het Huus van de Taol deze maand in Drenthe op vele scholen voorgelezen. Zo ook op De Arendsvleugel, De Dissel en de Wezeboom in Ruinerwold. Juf Bertie las prachtige en spannende verhalen voor in het Drents. Ook werd er enthousiast een lied in de Drentse taal gezongen. Na afloop kregen de kinderen het tiedschrift Wiesneus 2019 mee naar huis. Op de foto groep 4 van De Dissel.

Reacties