Landschapsbeheer Drenthe zoekt weidevogelbeschermers

Grutto
Foto: Roy Gommer

Zuidwolde – Begin maart beginnen de eerste weide- en akkervogels weer te nestelen. Om zoveel mogelijk jongen een goede start te geven werken de vrijwillige weidevogelbeschermers in Drenthe intensief samen met vele agrariërs. Door de nesten in kaart te brengen en te beschermen dragen ze bij aan het broedsucces van de weide- en akkervogels. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt de weidevogelbeschermers en nodigt u van harte uit om aan te sluiten bij een van de 35 Drentse groepen.

Ervaring is raadzaam, maar het is geen vereiste om vrijwillig weidevogelbeschermer te worden. Tijdens een cursus van twee avonden leert u van Landschapsbeheer Drenthe meer over de weide- en akkervogels, de populaties, landbouw, opsporen van legsels, beschermingsmaatregelen en de organisatie van het vrijwilligerswerk. Daarna wordt u gekoppeld aan een ervaren weidevogelbeschermer om praktijkervaring op te doen. De cursus vindt plaats op dinsdag 5 en 12 februari in Kijkboerderij ’t Hoogeveld in Eelde.

Als vrijwillig weidevogelbeschermer bent u van half maart tot half juni één dagdeel per week beschikbaar. Momenteel worden vooral vrijwilligers gezocht die in de omgeving van Eelde en/of Ruinen aan de slag willen. Draagt u de weide- en akkervogels een warm hart toe en heeft u dit voorjaar wat vrije tijd te besteden? Geef u dan op als vrijwillig weidevogelbeschermer!

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven in Kijkboerderij ’t Hoogeveld, Helmerdijk 71, 9761 VN in Eelde. De cursusavonden beginnen om 19.30 uur en deelname is gratis. Wilt u zich opgeven voor de cursus? Ga dan naar de agenda op www.lbdrenthe.nl en vul het inschrijfformulier in. Voor meer informatie over het beschermingswerk kunt u contact opnemen met Jaap van Gorkum, [email protected] (06 507 441 15)

 

De weidevogelbescherming wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Reacties