Column: Verbazing overheerst na een hete raadsvergadering

De eerste echte fysieke raadsvergadering van De Wolden in coronasetting werd donderdag een heet avondje waar nog lang over zal worden nagepraat. Een stevige agenda met besluiten over het Huus van Sport en Cultuur in Zuidwolde en de veilige fietsverbinding van Zuidwolde naar Linde over de N48. Twee onderwerpen die al heel wat discussie hebben opgeleverd en die de wenkbrauwen donderdag behoorlijk deden fronsen.

Dat het college van B en W überhaupt met een voorstel durfde te komen van het aanbrengen van fietssuggestiestroken op een druk gebruikt viaduct over de N48 was al heel bijzonder. Iets met een goede antenne hebben voor wat er leeft in het gebied, deze voelsprieten waren kennelijk kapot. Maar wat te denken van het optreden van de fractie van het CDA in de discussie over het HSC?

Lachspieren

Dat Tjalling de Wit en Jeene Keizer een ander standpunt innamen dan hun fractieleider Karin Brouwer is geen enkel probleem, dat maakt politiek juist mooi. De twee amendementen plus motie die Keizer namens het CDA indiende, wekten echter op de lachspieren. Het waren namelijk voorstellen die al geregeld waren in het project en die dus onnodig waren. Een motie waarin het college wordt opgeroepen om voorzieningen op sport- en cultuurgebied in andere kernen dan Zuidwolde in stand te houden, met de kanttekening dat alle voorzieningen op gelijkwaardig niveau behoren te blijven en dat er budget voor beschikbaar moet blijven, kreeg van niemand steun. ‘Die motie betekent eigenlijk dat je als raad je werk moet doen’, schamperde mark Turksma namens het CDA.

Voor de bühne

Natuurlijk mag een fractie altijd een motie of amendement indienen, maar ze moeten dan wel hout snijden. In dit geval had het er veel van weg dat het voor de bühne was. Even als achtergrond: met name in Ruinen en Ruinerwold is veel kritiek op het miljoenenproject HSC en leeft de angst dat het geld straks op is. Zuidwolde heeft dan een mooi complex en voor de andere dorpen resteert niets. Het zijn veelal ongenuanceerde geluiden op social media, die de inwoners aan het denken zetten. Je moet je als raadsfractie echter niet laten leiden door dergelijke geluiden, maar uitgaan van de feiten, van de cijfers die door betrouwbare adviesbureaus en ambtenaren worden opgesteld. Niet door roeptoeters. De gemeente heeft er zelf ook niets aan om over een paar jaar met miljoenen euro’s tegelijk door het ijs te zakken, zeker gezien de ontwikkelingen die bij de buren van Hoogeveen te zien zijn. Dát is pas onthutsend.

Dat Jeene Keizer en Tjalling de Wit als enige tegen het voorstel stemden, is hun goed recht. Ze hebben hun twijfels over de financiële risico’s. Dat de beide heren uit respectievelijk Ruinerwold en Ruinen komen, heeft er (hoop ik) niets mee te maken.

Miskleun

Uiteraard liep de discussie qua tijd flink uit, maar dat is ook niet gek als je er slecht 45 minuten voor agendeert. Vanuit vele huis- en slaapkamers zal daarna de discussie rond het collegevoorstel van de fietsverbinding over de N48 met rode koontjes gevolgd zijn. Martijn Mulder had daar om half 8, voorafgaande aan de vergadering, al de aftrap voor gegeven met zijn inspreekbeurt. De voorzitter van Plaatselijk Belang Linde  sprak namens vele anderen, organisaties en ruim 1.000 ondertekenaars van een petitie, die pleit voor een vrijstaande fietsbrug. Al die tegenstanders kregen ook steun van een grote groep agrariërs, die hun tractoren buiten het gemeentehuis hadden geparkeerd en aangaven dat ook zij graag een veilige fietsverbinding wensen. De agrariërs werken met steeds grotere voertuigen, van tractoren tot maïshakselaars en die gaan ook over dat bewuste viaduct. Zij maken zich ook zorgen.

Opmerkelijk

Dat wethouder Hilda Mulder met zo’n zwak collegevoorstel kwam, is best opmerkelijk. Heeft het college zitten slapen of is al dat coronagedoe ze teveel geworden? Feit is dat iedereen een veilige verbinding wil, dat de optie ecoduct Stiggeltie eerder dit jaar van tafel ging, was een domper, maar vanaf dat moment had het college aan moeten sturen op een vrijstaande fietsbrug en daar extra budget voor moeten zoeken. Hilda Mulder gaf zelf aan dat de gemeente al jaren bezig is met het verwerven van grond voor een goed alternatief. Dat doe je als gemeente niet voor niets, daarom is het voorstel van de fietssuggestiestroken onbegrijpelijk.

Eigen partij

Het is extra pijnlijk voor de wethouder dat nota bene haar eigen partij, de VVD bij monde van Marcel Hulst, het initiatief nam voor een raadsbrede motie die het college opdraagt om met een nieuw voorstel te komen, dat recht doet aan de veiligheid van de gebruikers van de route over de N48. Een afstraffing voor het college en dat had niet gehoeven. Jammer dat een wethouder zich dan in allerlei bochten wringt om argumenten te verzinnen die de gedachtegang van het college zouden moeten ondersteunen. Terugkijken naar het succes van het fietspad dat van Linde naar Dedemsvaart is leuk voor de bühne, alweer bijna een eeuwigheid geleden, maar verbloemt geenszins dat de wethouder, maar eigenlijk het hele college dit niet goed heeft ingeschat. Er had een voorstel moeten liggen met keuzemogelijkheid voor de raad: het huidige viaduct aanpassen of een nieuwe brug bouwen.

Provinciehuis

De gemeenteraad heeft gesproken en er is werk aan de winkel voor Hilda Mulder. Het eerste wat ze moet doen, is de gang naar het provinciehuis maken om bij Gedeputeerde Staten geld los te weken voor de bouw van de beoogde fietsbrug. Was het niet gedeputeerde Henk Brink die twee jaar geleden een tweedehands fietsbrug presenteerde? Het was ook de provincie Drenthe die eerder dit jaar ineens op de proppen kwam met de erfpachtconstructie met Het Drentse Landschap rond het ecoduct, waardoor medegebruik van Stiggeltie niet mogelijk was. Dat had de provincie wel wat eerder kunnen vertellen aan de bestuurders in Zuidwolde. De provincie is medeverantwoordelijk voor de vertraging in dit inmiddels slepende project en moet alleen daarom al zijn verantwoordelijkheid nemen. Als er geld is voor fietspaden als langs de Willem Moesweg bij Zuidwolde of de Ruinerweg nabij Echten, moet er zeker nog wat in het vat zitten voor de Linderweg. En ja, van de Ommerweg tot aan de bebouwde kom van Linde. Opstropen die mouwen!

 

Peter Nefkens

Reacties

Cookieinstellingen