Column: De waanzin van twee buurtcomités in één straat

Column van Peter.
Foto: Selfie

Er ligt een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan voor de gemeente De Wolden en dat gaat straks in inspraak in. Veel aandacht voor verkeersveiligheid en dat is natuurlijk logisch. De aanpak van onveilige straten en kruispunten, maar ook het tegen het licht houden van de kwaliteit van het fietspadennetwerk.

Niemand kan tegen verkeersveiligheid zijn en als geconstateerd wordt dat er locaties zijn waar je niet veilig kunt fietsen of wandelen, moet daar natuurlijk wat aan gebeuren. Zoals een groep bewoners van de Tonckensstraat vorig jaar al constateerde. Die zagen het drukker worden in hun straat, maar zagen ook dat er harder wordt gereden dan de toegestane maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Dit Buurtcomité Verkeersveiligheid Burgemeester Tonckensstraat haalde vorig jaar al de media met een stickeractie. Volwassenen en kinderen plakten grote 30-km-stickers op kliko’s. Dat gebeurde precies op het moment dat er een ruilmiddag van historische plaatjes van de Jumbo in museum De Wemme plaatsvond. Het was daar enorm druk en dat was het dus in de Tonckensstraat ook. Ik zag met eigen ogen hoeveel verkeer daar op dat moment door de Tonckensstraat reed en zag ook dat, ondanks de actie, er behoorlijk stevig doorgereden werd.

Actie in de straat in december 2019.

Het Buurtcomité onderhield nauw contact met de gemeente en verkeersdeskundige, er werd gecontroleerd en er kwamen cijfers op tafel. De cijfers spraken voor zich, om nogmaals aandacht te vragen volgde nu een brief aan de gemeenteraad, die stond donderdagavond als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering.

Ineens wakker 

Uiteraard haalde die brief de media weer en toen werden andere bewoners van de Tonckensstraat ineens wakker. Die hadden naar eigen zeggen nog nooit van het Buurtcomité gehoord en gaven aan dat het in hun straat eigenlijk best wel meevalt. Het is ieders goed recht om er een andere mening op na te houden, maar ik keek er behoorlijk van op. Er zijn dus kennelijk mensen die geen enkel benul hebben van de zaken die in hun eigen dorp, of zelfs de eigen straat spelen! Wellicht volgen ze het (lokale) nieuws niet via papier, ether of internet. Mogelijk gaan ze om 6 uur ‘s morgens de deur uit om pas 12 uur later uitgeblust thuis te komen, dan kun je wel eens wat missen.

Enfin, die andere groep bewoners heeft zich inmiddels ook verenigde: Buurtcommissie Buurtcomité blijf van onze Burg. Tonckensstraat af. Opgericht om hun authentieke Tonckensstraat te behouden. De groep stelt dat er overal wel te hard wordt gereden, dus wat mekkert dat eerste comité eigenlijk?

Ik kijk er echt van op, net als Dorpsbelangen Zuidwolde trouwens. Het eerste comité vraagt aandacht voor een probleem, hun goed recht, vraagt of de politiek mee wil denken. De vragen zijn heel legitiem: hoe kun je op snelheid handhaven en is het mogelijk om zwaar verkeer een andere route te laten volgen. Kennelijk trekt het andere comité de bedoelingen van de eerste groep ernstig in twijfel. Jammer dat de beide groepen elkaar kennelijk niet konden of wilden spreken. Aan corona kan het niet liggen, dat speelde vorig jaar nog helemaal niet. Juist in deze tijd is eenheid belangrijk, in een gemeente, een foto en al helemaal in een straat.

Peter Nefkens

Reacties