Column: Milieudefensie en groen gas

Groen gas via NAM-leidingen.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Het groen gasbesluit van de gemeente De Wolden krijgt nog een flinke staart. Milieudefensie Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college van B en W om ook in de toekomst gasaansluitingen toe te staan bij nieuwbouwwoningen. Milieudefensie vindt dat in strijd met de Gaswet en ook niet eerlijk, want in andere delen van het land moeten woningen gasloos worden gebouwd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die een gasaansluiting vereisen.

Het bezwaar dat eind vorige week werd ingediend, valt wethouder Gerrie Hempen nogal rauw op haar dak. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Is er een keer iemand, een gemeentebestuur zelfs, die druk is met de milieuproblemen –  die we als mensheid over ons af hebben geroepen – en die daar een visie op probeert te ontwikkelen, komt er een club als Milieudefensie met een frontale aanval. Dat past niet bij Milieudefensie. De naam zegt het al defensie: dus verdedigen van het milieu. Het had Milieudefensie gesierd als ze eerst eens een kijkje had genomen in de gemeente De Wolden, met betrokken personen had gesproken over de achtergronden van het groen gas hier. Van gedachten wisselen met het college in plaats van bezwaren van achter een bureau opstellen.

Oogkleppen

Ik krijg spontaan huiduitslag van betweterige clubjes die met oogkleppen op door de maatschappij lopen. Het milieu gaat me zeer na aan het hart en dat we in de toekomst andere energiebronnen aan moeten wenden, dat is zo klaar als een klontje. Het is echter wel wat kort door de bocht om nu massaal de dure warmtepomp te verplichten, een typisch Haagse dreiging waar ook altijd zakelijke belangen spelen. Gelukkig hebben we in Nederland hele deskundige geleerden die zich hebben toegelegd op energievraagstukken, er wordt keihard gewerkt aan toekomstige technieken om de olie- en gasvelden definitief af te kunnen sluiten. Waterstof en groen gas hebben wel degelijk toekomst en zo komt er nog wel aan.

Veel groen gas

Milieudefensie stelt in het bezwaar vast dat in De Wolden relatief veel groen gas kan worden geproduceerd, maar zegt er direct bij dat dit groene gas via het gastransportnetwerk in heel Nederland kan worden afgezet. Dat was met aardgas uit Groningen ook zo, daar profiteerde de rest van Nederland volop van, maar Groningen bleef met de brokken zitten. In de randstad is de energievraag het grootst, maar het kan niet zo zijn dat hun problemen weer op het platteland moeten worden opgelost. Het doet me denken aan de stikstofproblematiek, waardoor Schiphol niet verder kan groeien. Tenzij er héél veel boeren verdwijnen, dan mag er nog wat meer gevlogen worden. En die boeren verdwijnen natuurlijk van het platteland.

Gewaardeerd

Mijn persoonlijke mening is dat ze in De Wolden goed bezig zijn en dat dit gewaardeerd dient te worden. In De Wolden hebben de mensen geen oogkleppen op en begrijpen ze ook best dat er gasloos gebouwd kan worden. Ook die keuze wordt gemaakt, kijk naar Ruinerwold. En misschien moet het inderdaad zo zijn dat De Wolden groen gas met voorrang aan de eigen inwoners beschikbaar stelt via een speciale coöperatie. Laat De Wolden dan maar een eilandje zijn in Nederland, zoals Milieudefensie vreest. Nederland is tenslotte ook een eilandje in het grote Europa, waar het braaf en vooral eenzaam vooraan in de klas zit wijsneuzerig te wezen.

 

Reacties