Column: De tragiek van een oversteek

Inloopavond. 4 juli 2019.
Inloopavond. 4 juli 2019.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De N375 blijft de gemoederen bezighouden in- en om Ruinen. Nu weer een brandbrief van 34 omwonenden die gestuurd is naar het college van Gedeputeerde Staten, met afschriften naar de fractievoorzitters van Provinciale Staten en de directeur van de stichting Natuur en Milieu Drenthe. Wat de schrijvers van deze brief betreft moet de aanleg van een nieuwe tunnel onder de N375 bij de Gijsselterweg afgeblazen worden. De groep heeft nauwgezet onderzoek gedaan naar het proces dat leidde tot het plan de huidige fietstunnel plus oversteek te vervangen door een eenbaans tunnel, die ook door auto’s en tractoren bereden kan worden.

Ik kan me volledig vinden in de mening van de omwonenden dat die tunnel niet echt nodig is en er dus niet hoeft te komen. Een rotonde ook niet trouwens, volgens mij kan de huidige situatie gewoon gehandhaafd blijven omdat die prima voldoet en het aantal ongelukken op (de hele) N375 enorm meevalt. Vergeleken met de N48 bij Zuidwolde is de N375 echt een veilige weg, waar overigens wel veel te hard gereden wordt. De miljoenen die besteed zouden moeten worden aan een tunnel, kunnen voor een deel beter ter beschikking gesteld worden aan de handhavers.

Duurzaam veilig

Op deze plaats heb ik jaren geleden al mijn mening gegeven over al die duurzaam veiligmaatregelen die de provincie, in de persoon van gedeputeerde Henk Brink, wil doorvoeren. De rotonde bij Marterhaar, ook zo’n discussie waarbij hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar kwamen te staan, had van mij ook niet gehoeven. Ik beken direct dat ik er wel af en toe gebruik van maak, om te wandelen in de bossen achter Marterhaar, maar eerder ging ik gewoon binnendoor via Koekangerveld en kwam ik er ook. Een landbouwsluis had derhalve volstaan als oversteek.

Terug naar de brandbrief van de 34 omwonenden. Deze groep heeft er veel werk van gemaakt, maar haalt zijn eigen boodschap keihard onderuit door meerdere foutieve en insinuerende opmerkingen. Geen wonder dat Dorpsbelangen Rune zeer ontstemd is over de passage dat DB Rune eigenlijk hetzelfde is als Gemeentebelangen. Klinkklare onzin en mensen die een beetje actief zijn in de samenleving van Ruinen weten dat. DB Rune heeft zich altijd neutraal opgesteld in deze discussie.

Dorpsbelangen Rune

In de brandbrief wordt ook gemeld dat er in de werkgroep, die adviseert bij de te nemen maatregelen bij de oversteek, drie bestuurders van DB Rune zitting hebben. ,,Terwijl nog geen 10% van de inwoners lid is van Dorpsbelangen.’’ De 34 zijn ongetwijfeld geen lid, maar uit cijfers van DB Runen blijkt 35% van de huishoudens in Ruinen lid te zijn, dat zijn er zeker 400. In de werkgroep zitten overigens ook twee van de ondertekenaars van de brandbrief.

De actie van (andere) inwoners van Ruinen, die eind 2017/begin 2018 handtekeningen ophaalden om de oversteek te behouden, wordt door de mensen van de brandbrief weggezet als een ‘actie onder dubieuze omstandigheden’. Daarbij gaan ze voorbij aan de massale steun vanuit het dorp voor deze handtekeningenactie, waarbij de mensen heel goed wisten waarvoor ze tekenden. Het haalt de angel uit de brandbrief, terwijl de intentie geen verkeerde is. Er wordt nog verwezen naar een amendement in de gemeenteraad van 8 november 2018, van D66, ChristenUnie en PvdA, waarin het college werd opgeroepen nog geen besluit te nemen over de tunnel. Een motie die het niet haalde in de besluitvorming, maar die precies vertelt waar het om gaat. Het zou goed zijn als de politiek in De Wolden én in Assen zich nog eens goed achter de oren krabt, vooral de collegepartijen die echt niet verplicht zijn om achter wethouders, ambtenaren of gedeputeerden aan te lopen. Deze miljoenen kunnen echt beter besteed worden.

Peter Nefkens

 

Reacties

Cookieinstellingen