Kerstnachtdienst hervormde kerk Zuidwolde beperkt toegankelijk

Hervormde kerk Zuidwolde.
Foto: Eigen foto

Zuidwolde – Het is op kerstavond (24 december) traditiegetrouw een drukbezochte Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk van Zuidwolde. Dit coronajaar is alles anders dan ‘normaal’. Maar ook juist nu wordt deze traditie voortgezet en is er een kerstnachtdienst, met een betekenisvolle boodschap van hoop en verwachting.

Voorganger is ds. H. Bakhuis uit Hoogeveen. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Peter ten Kate en dwarsfluitiste Carmen Mulder. Het thema is ‘Kerst…het nieuwe normaal’.

Uiteraard verloopt deze dienst dit jaar iets anders dan anders: geen bomvolle kerk, maar een beperkt aantal bezoekers dat aanwezig kan zijn. Geen samenzang en geen glühwein en kerstbrood na afloop. Veel vertrouwde elementen zijn wel gewoon aanwezig in deze dienst: de lezing van het kerstevangelie, inspirerende overdenkingen en de vertrouwde kerstliederen die gezongen worden door een vierstemmig ensemble bestaande uit Jan Beumer (bas), Wytze Visser (tenor), Rolanda den Boon (alt) en Geke Lopers (sopraan). Net als andere jaren is het een dienst met veel ruimte voor zang en muziek.

Livestream

De kerstnachtdienst is voor iedereen live, of op een later tijdstip, te volgen via het Youtubekanaal van de Hervormde Gemeente Zuidwolde, of via Kerk-TV voor abonnees. De dienst bijwonen in de kerk kan ook, maar in beperkte mate. Hiervoor dient vooraf gereserveerd te worden via [email protected] Of, als dat niet lukt, via 06-57322252 op dinsdag 22 december tussen 19.00 en 20.30 uur. Er is vanwege de coronaregels plaat voor maximaal 30 bezoekers.

De doelcollecte is bestemd voor de Voedselbank Hoogeveen. De voedselbanken hebben het moeilijk in deze tijd. Maar zijn wel hard nodig. Tijdens de dienst wordt toegelicht hoe een bijdrage kan worden gedoneerd voor dit belangrijke doel.

De kerstnachtdienst begint om 22.00 uur.

Reacties